Samen gaan we de strijd aan tegen het Corona virus!

In deze periode waarin het Corona virus zich razendsnel verspreidt, willen we zorg dragen. Zorg dragen voor onszelf en voor elkaar. Zorg dragen voor ons bedrijf, voor onze medewerkers, voor onze klanten en consumenten. Maar als Alpro medewerkers met het hart op de juiste plaats willen we ook zorg dragen voor al die helden die op het terrein en in onze lokale gemeenschappen helpen waar ze kunnen in deze uitzonderlijke omstandigheden. En daar wil het Alpro Sociaal Fonds ook graag zijn schouders onder zetten.

Financiële of materiële steun voor jouw project

Het Alpro Sociaal Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Met dit initiatief wil Alpro projecten van Alpro medewerkers steunen. Daarbij maken we een onderscheid tussen:

Een project kan tot 5.000 euro financiële of materiële steun verdienen. Omdat we voelen dat de noden in deze Corona crisis hoog en urgent zijn, willen we heel snel tot actie overgaan! Daarom zal er deze keer geen stemming door de Alpro medewerkers zijn, maar zal de verdeling van de fondsen over de verschillende projecten gebeuren door de Raad van Bestuur van het Alpro Sociaal Fonds.

Jij stelt voor welke projecten we steunen in deze Corona crisis

Steunen we straks ook een door jou voorgedragen vereniging of initiatief met financiële en/of materiële steun in deze Corona crisis? Van 24 april tot en met 5 mei 2020 is het mogelijk om je externe projecten in te dienen.

Op 8 mei 2020 zal het bestuur van het Alpro Sociaal Fonds dan bepalen welke extern projecten steun verdienen.