Maak een donatie

Sta je achter de doelstellingen van het Alpro Sociaal Fonds en wil je ons financieel steunen? Dat kan hier.

De ingezamelde gelden worden eerst en vooral verdeeld over interne initiatieven voor Alpro medewerkers en hun gezin die door omstandigheden financiële moeilijkheden kennen en zo kansen mislopen en in mindere of meerdere mate dreigen te worden uitgesloten uit de maatschappij.

Daarnaast gaat je gift ook naar externe projecten van verenigingen/vzw’s in de buurt van de Alpro vestigingen waar Alpro-medewerkers en/of de leden van hun gezin, zelf als vrijwilliger direct en actief bij betrokken zijn, of waarbij de lokale Alpro vennootschap direct en actief betrokken is.

Je kan je gift overschrijven op de rekening van het Alpro Sociaal Fonds bij de Koning Boudewijnstichting. Hieronder vind je de bankgegevens per land van overschrijving.

Download