Alpro Sociaal Fonds: Collegiaal duurzaam na de werkuren

Met het Alpro Sociaal Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunen we interne en externe projecten voor een betere samenleving waar Alpro personeelsleden en hun gezin bij betrokken zijn.

Naast de door het Bestuur van het Fonds geselecteerde en goedgekeurde projecten, kunnen ook al onze werknemers bij een formele oproep van het Fonds een extern project indienen waarbij ze nauw betrokken zijn. Alle collega's alsook het selectiecomité van het Fonds kunnen hiervoor stemmen. Wij zijn oprecht fier over de manier waarop onze medewerkers ook na de werkuren bijdragen tot een betere wereld.

Via deze website kan u de goedgekeurde projecten mee opvolgen en de resultaten bekijken.


De Kier – Digitale tools voor kansarme kinderen Goddeeris Elisabeth € 4.000
Vrienden van De Waai – Digitale tools voor kwetsbare jongeren Christine Debeuf € 3.600
Martens-Sotteau – Digitale tools voor afstandsonderwijs en contact met thuisfront Renaat Vermeersch € 3.000
OBSG – Voedselsteunpunt voor internationale studenten zonder studiebeurs Stijn Raemdonck € 2.500
All Saints Community Catering – Maaltijden aan huis voor oudere en kwetsbare mensen Chloe Kaplan € 1.000
Kamiano – Beschermingsmateriaal voor daklozen Delphine Monteyne € 1.000

Daarnaast werd ook steun toegekend aan de volgende organisaties die aangaven dat er vanwege Covid 19 dringende noden waren.

Vision: teilen – Ondersteuning van thuiswonende gehandicapten € 6.000
Saying Goodbye – Ondersteuning voor mensen die een dierbare verloren aan Covid 19 € 5.000
Re-engage – Steun aan eenzame ouderen € 5.000
Corby Homeless – Steun aan daklozen € 5.000