Martens-Sotteau – Digitale tools voor afstandsonderwijs en contact met thuisfront

Dankzij Renaat Vermeersch

Een donatie van € 3.000

Martens-Sotteau is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die kinderen en jongeren (en hun gezinnen) begeleidt die zich in een verontrustende thuissituatie bevinden. De problemen waar zij mee geconfronteerd worden, zijn vaak heel divers: kansarmoede, huisvestingsproblematiek, beperkte pedagogische vaardigheden van hun ouders, drugsverslaving, psychische problemen, … Zij begeleiden deze kinderen en jongeren zowel op ambulante/mobiele wijze als residentieel.

Tijdens de lockdown konden deze kinderen geen bezoek meer ontvangen en waren ze aangewezen op digitale toepassingen voor contact met het thuisfront. Ook het onderwijs verliep digitaal. De instelling heeft wel een aantal laptops en tablets, maar te weinig om iedereen voldoende aan bod te laten komen. Met de steun van het Alpro Sociaal Fonds konden zij investeren in extra laptops en tablets.