OBSG – Voedselsteunpunt voor internationale studenten zonder studiebeurs

Dankzij Stijn Raemdonck

Een donatie van € 2.500 + € 500 material aid

OBSG zet zich al 50 jaar in voor onthaal, huisvesting, hulp en begeleiding van studenten, doctorandi en stagiaires uit partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Veel studenten uit ontwikkelingslanden komen naar België met geen of slechts een kleine studiebeurs. Ze voorzien in hun levensonderhoud met een inkomen uit een studentenjob. Door de Covid 19 crisis zijn ze die levensnoodzakelijke job kwijt.

OBSG heeft dan ook actie ondernomen om deze kwetsbare studenten extra hulp te bieden en heeft met de hulp van Voedselbank Oost-Vlaanderen het huidige voedselsteunpunt bij OBSG uitgebreid en opengesteld voor alle internationale studenten in nood. De financiële en materiële steun van het Alpro Sociaal Fonds voor deze voedselbedeling was dan ook heel welkom zijn.