Iedereen Verbonden - Digitale inclusie van personen met een beperking bij VZW Fiola

Dankzij Andreas Standaert

Een donatie van € 2.000

Fiola vzw biedt deskundige ondersteuning op maat voor personen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk d.m.v. individuele begeleiding, persoonlijke assistentie, begeleid werken en groepswerking. In deze tijden van Corona wil Fiola VZW de digitale inclusie van cliënten verhogen d.m.v. het ter beschikking stellen van de nodige hardware gekoppeld aan een opleidings- en opvolgtraject. Hiervoor is alle steun meer dan welkom!