De 3 wijzen - Aankoop koffie automaat

Dankzij Gudrun Theys

Geen bijdrage wegens ontbrekende link met doelstelling fonds

Belevingswinkel 'De Drie Wijzen' wil een actieve bijdrage leveren aan het debat over duurzaamheid, eerlijke handel, maatschappelijke activering, welzijn en participatie. Daarbij willen zij een voorbeeldfunctie vervullen. Via inclusieve activiteiten en acties ijvert De Drie Wijzen voor een respectvolle en solidaire samenleving waar elk individu meetelt. Daarnaast hecht ze belang aan ontmoeting; De Drie Wijzen biedt ruimte aan buurtbewoners en verenigingen om te vergaderen, samen te komen of mensen uit te nodigen. Op deze manier wil ze bijdragen aan een warme buurt. In dit kader is de vereniging nog op zoek naar financiële middelen om een koffie automaat aan te kopen.